За "Архпроект Дизайн" ЕООД
Вторник, 01 Март 2011г. 07:59ч.
PDF Печат Е-поща

В своята дейност фирма “Архпроект Дизайн” ЕООД успешно си сътрудничи и ползува експерти от НЦТРЖП (Национален Център за Териториално Развитие и Жилищна Политика), Агролеспроект, ГУГК (Главно Управление по Геодезия и Картография) и други частни и държавни и международни консултантски бюра и фирми. Квалификацията и професионалният опит на специалистите, с които работи “Архпроект Дизайн” ЕООД гарантира качеството и срочното изпълнение на всички договорени работи, проекти и договори.

Финансирането на фирма “Архпроект Дизайн” ЕООД е както от поръчки и договори с държавни, частни, международни фирми, институции, общини и граждани, така и от собствено 100 процентово финансиране.

Предметът на дейност е в широк спектър на Проучването, Проектирането и Експертните Консултации, в сферата на Териториалното Устройство и Инвестиционното проектиране, Архитектура, Инфраструктурите, Планиране, Строителство, Дизайн и Мода.

В съответствие с предмета на своята дейност, фирмата извършва следните основни разработки:

 1. Анализи, Прогнози, Концепции, Стратегии и Програми
 2. Експериментални и конкретни проекти в сферата на:
  • Устройствено планиране
  • Архитектура
  • Информационното обслужване и управление
  • Инфраструктурни проекти
  • Инвестиране, Прогнози и развитие
  • Търговия с Недвижими имоти
  • Строителство
  • Интериор
  • Дизайн
  • Мода
 3. Извършване на експертизи.
 4. Извършване на специализирани проучвания по поръчка на фирми и общини.

Нашата основна задача е да отговорим на Вашите желания, очаквания и изисквания.

Мотото е: с качество, коректност, бързина и професионализъм.

Екипът ни има сериозен теоретичен и практически опит в проектирането на:

 • Устройствени и инфраструктурни планове
 • Обществени и жилищни сгради и еднофамилни къщи
 • Хотели и казина, офисни сгради
 • Интериор и Екстериор
 • Мода и Дизайн

Професионалните ни принципи са:

 • традиция
 • съвременност
 • хармония и единство между архитектура и природна среда
 • класически и нестандартни решения

Доверете ни се и ние ще пресъздадем Вашите представи за идеална среда на обитаване, развлечение, труд и отдих.