Планиране
Понеделник, 01 Август 2011г. 13:38ч.
PDF Печат Е-поща

“Архпроект Дизайн” ЕООД е специализирана в извършването на следните видове работи:

  • Проучване и проектиране на сгради, съобразено с нуждите и изискванията на възложителя и с реалните възможности на регулационния и застроителен план и законовите изисквания на съгласувателния и разрешителен режим, касаещ достигането на разрешение за строеж;
  • Изработване на общо устройствени и подробно устройствени планове на урбанизирани и природни територии. Доказан опит и професионализъм в разработването на зони за рекреация – целогодишен и зимен ски спорт и туризъм във всичките фази на проектиране;
  • Договаряне на проектирането и строителството на базата на подробни количествени сметки за всички видове работи, които проектът изисква. Поддържането на квалифициран персонал и богата, системно актуализирана база данни за цените на основните и спомагателни материали в проектирането и строителството ни дава възможност за постигане на оптимални единични цени за всяка от договаряните видове работи. Договорите ни гарантират изцяло интереса на нашите възложители по отношение на срок и качество на работа.