Инвестиционно проектиране
Понеделник, 01 Август 2011г. 16:47ч.
PDF Печат Е-поща

“Архпроект Дизайн” ЕООД предлага бързина, сигурност и високо качество на строителство. Този факт се дължи на прецизната и упоритата работа на ръководството, инженерно - техническия персонал и високо квалифицираният изпълнителски персонал, както използването на нови строителни технологии.

Изградени и предадени в експлоатация, съгласно нормативните изисквания на действащата законова уредба в страната са множество жилищни и промишлени сгради и спортни съоръжения територията на България. Фирмата изпълнява както сгради с монолитни носещи конструкции, така също и със сглобяеми носещи конструкции, включително сгради със специално предназначение и технологии на изпълнение.

 Архпроект Дизайн ЕООД  е специализирана и в сферата на инвестиционното проектиране, състоящо се от следните фази:

 • Предварително инвестиционно проучване: технологични проучвания за избор на оферта, предлагаща оптимална технология;
 • Задание за проектиране -преглед и уточняване на изходни данни, необходими за изработването и одобряването на проекта, сързани с:
  • изискванията към обекта;
  • фази на проектиране;
  • основни технически, икономически, технологични, функционални и планово-композиционни изисквания към обекта;
  • основни функционални и композиционни параметри на обекта.
 • Изготвяне на идеен проект чертежи / технологични планове и схеми /, които изясняват предлаганите проектни решения;обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения.
 • Изготвяне на технически проект окончателни чертежи /разпределения, разрези/, които отразяват приетите проектни технологични решения; обяснителна записка, отразяваща приетите проектни технологични решения;технологичните изчисления, обосноваващи проектните решения.